top of page
Søk
  • kri-rus

Trimpost på Djupholmen

I et samarbeid mellom Hagatun forsamlingslokale og Lismarka Skilag settes det fra 29. juni ut en trimpost ved Djupholmen i sørenden av Botshaugtjernet. Senere kan det bli satt ut flere poster. Skriv dato, navn og telefonnummer i boka og bli med i trekning av fine premier etter sesongen.


Du kan komme til Djupholmen på flere måter, og du kan velge å gjøre turen kort eller lang. Start gjerne hjemmefra eller fra parkering ved skolen/Hagatun. Ønsker du en kortere tur, kan du parkere ved parkeringsplass ved Midtlislandet. Sti vil bli merket med merkebånd fra Nordlien og Midtlislandet fra 29. juni. Se beskrivelse under og kartutsnitt med piler.


Alternativ 1: Fra parkeringsplass ved Midtlislandet (langs Sjusjøvegen)

Følg merket sti oppover fra parkeringsplassen. Ta inn på sti til venstre litt før du kommer fram til Botshaugtjernet og følg denne fram til stien deler seg. Ta til høyre der, og du vil få Djupholmen til høyre etter å ha krysset bekken som renner fra Botshaugtjernet. Merk at det er et litt vått parti når du krysser bekken.


Alternativ 2: Via Nordlien eller Kallykkja

Ta av fra Sjusjøvegen ved Nordlien. Du kan enten velge sti fra Nordlien, eller følge grusvegen videre forbi Nordlien, opp til Kallykja og derfra til høyre videre oppover langs grusveg fram til sørenden av Botshaugtjernet. Den siste varianten er også mulig å sykle.


191 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2 Post
bottom of page