top of page
Søk
  • kri-rus

Sommerhilsen til politikerne i Ringsaker kommune

Klippet ut fra: https://www.ringsaker-blad.no/sommerhilsen-til-politikere-i-ringsaker-kommune/o/5-79-320184

Av FAU ved Fossen, Fagernes, Åsen, Lismarka og Messenlia

Foreldrerepresentantene fra Fossen, Fagernes, Åsen, Lismarka og Messenlia har et godt samarbeid, og har alle det samme ønske – å holde liv i skolene våre, med levende bygder rundt.

Ved kommunevalget i fjor høst, ikke mer enn 9 måneder siden, gikk AP til valg med at «skolestrukturen i Nordre Ringsaker skal ikke røres med mindre det blir noe vesentlige endringer» og at «hele Norge skal tas i bruk». Hvis vi ser objektivt på dette så er den eneste vesentlige endringen siden valget at vi er midt i en global pandemi som også medfører bl.a. økonomiske konsekvenser for mange i hele verden. Det har ikke endret seg noe med kvaliteten på skolen, bygningsmassen eller elevantallet. Tvert imot, så har nettopp alle småskolene bevist at de kunne åpne raskere for alle elever med å komme tilbake til en normal skolehverdag, mens de store skolene har brukt uker og måneder før de var tilbake i et vanlig skoleløp. Er valgløftene til Arbeiderpartiet altså ikke verdt noe? Vi har gode skoler med lærerressurser og læringsmiljøer som er bra. Vi viser til uttalelsene fra utdanningsforbundet som også sier akkurat det. Nordre Ringsaker sine skoler har også det de skal, både av lærerressurser og undervisningsmateriell for å kunne uføre det som kreves av undervisning. Selvfølgelig har vi det, for det har vi også rett på akkurat som resten av skolene i Ringsaker. At noen sier at vi ikke har det, oppleves som at vi ikke vet hva som er det beste for våre barn, at vi aksepterer noe dårligere enn resten i kommunen. Det er ikke slik, vi følger med og vet godt hva vi vil ha. Vi ønsker oss ikke by, men bygd med nærskole til barna våre. Vi i FAU opplever en manglende vilje til å investere i Nordre Ringsaker. Hvis vi ser på primærtjenester i kommunen, har vi skolen og barnehagen. Tjenester utover dette har vi ikke i nærområdet. Vi betaler skatt og avgifter på lik linje med resten av kommunens innbyggere, og vi støtter dermed opp om tjenester ellers i kommunen. Vi klager ikke på det, og ønsker et mangfold i Ringsaker. Det vi reagerer på, og som er vanskelig å ta innover seg, er hvorfor vi ikke kan beholde skolene våre i Nordre Ringsaker når vi ser hvilke investeringer som blir prioritert i andre deler av kommunen. Vi unner andre deler av kommunen at det investeres, men vi kan ikke godta at det går på bekostning av at det vurderes å ta fra oss den viktigste primærtjenesten vi har i nærområdet vårt. Dere skal nå ta en stor avgjørelse på våre vegne og våre ønsker for våre barn hva gjelder oppvekstmiljø. Det håper vi dere tar innover dere. Videre håper vi dere åpner opp for en dialog også for synspunkter og sanne opplysninger fra de det gjelder, nemlig oss som foreldre som bor her som selv har tatt noen valg for hvordan vi ønsker å bo og hva vi ønsker for våre barn.

Vi ønsker å bo på bygda og oppleve nærhet til skole og miljø. Den muligheten vurderes nå å tas fra oss, og framtidige innbyggere. Det er mange som ønsker seg til oss, så legg heller til rette for dette. Vi vet at mange som ønsker seg til bygda, også ønsker seg nærhet til skole. Vi er foreldrene, og vi vet hvorfor vi bor her, og ja, skolen og nærheten til den er en stor grunn til at vi nettopp bor her i vi gjør, i Nordre Ringsaker. Det har blitt referert til at noen av oss har ønsket EN skole i Nordre. Denne beskrivelsen kjenner vi oss ikke igjen i. Det ble sagt at vi kunne ønske oss en skole med litt større klasser, og at hadde det kommet av flere innbyggere i bygda hadde jo det vært det perfekte. Vi ytret at vi absolutt ønsker å ha skole(r) i nordre del av Ringsaker, og ikke bli fordelt mellom Moelv og Brøttum. Det er dermed ingen av oss fem berørte som føler vi har blitt korrekt (eller i det hele tatt) referert i rapporten til rådmannen. Hvordan skal kommunen håndtere nærskoleprinsippet, uten å splitte ulike trinn og skolekompiser? Hvor elever eventuelt havner kommer an på hvor i bygda du bor? Fraflytting og bosted nærmere skolen man eventuelt får plass på er svært sannsynlig – dessverre for bygda. I beslutningsgrunnlaget som er framlagt for politikerne påstås det en besparelse på 11,3 millioner kroner ved å legge ned fire skoler i Ringsaker. Besparelsen er i hovedsak forklart med reduksjon i lønnskostnader og FDV-kostnader ved de berørte skolene, men det er samtidig beskrevet at det ikke vil bli oppsigelser og det er ikke beregnet økning i FDV-kostnader ved de skolene som vil få flere elever. En besparelsesberegning vil variere med hvilke parametere som tas inn i beregningen og hvem besparelsen gjelder for. Kommunen har valgt en ensidig besparelsesberegning, helt uten å vurdere kostnader for kommunens innbyggere som følge av en eventuell nedleggingsbeslutning.


Hvordan vil boligprisene utvikle seg? Hva er koordineringskostnader for innbyggerne knyttet til transport? Hvordan blir det øvrige servicetilbudet i bygdene utvikle seg? Og sist, men ikke minst; Vil vi noensinne se en reell besparelse på «i-beste-falls-estimatet» 11,3 millioner kroner? I en kost/nytte-vurdering av skolene er vi skråsikre på at nytten for innbyggerne i Nordre Ringsaker er vesentlig over den beregnede kostnadsbesparelsen. Det er flere av kommunens primærtjenester som ikke finnes i deler av Nordre Ringsaker – ikke ta fra oss muligheten til å la barna gå på nærskolen. Vi ønsker alle politikere i Ringsaker kommune en god ferie og oppfordrer dere til å bruke den i egen kommune.


47 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2 Post
bottom of page