top of page
Søk
  • kri-rus

Interesse for boligutbygging i Lismarka

Boligpartner på Lillehammer ser muligheter i Lismarka.

- Vi er interessert i å bidra til boligutbygging i Lismarka, sier Thomas Lybeck, daglig leder i Boligpartner Lillehammer til Ringsaker Blad.


Det er to aktuelle områder i Lismarka som allerede er ferdig regulert til boligformål: Ett i bakkant av nåværende bebyggelse i Hagatunvegen, og ett østenfor, i det som blir en forlengelse av Granlivegen.

I første omgang er det tre tomter som legges ut. På sikt kan det bli aktuelt å utvikle 12-13 tomter i bakkant av Hagatunvegen.


Lybeck sier til Ringsaker Blad at han har god tro på at det vil være folk som har lyst til å bo landlig med kort veg til Lillehammer. Han viser blant annet til at Nordre Ringsaker på sikt vil ligge mellom Mjøssykehuset i Moelv og det andre store akuttsykehuset i regionen: Sykehuset på Lillehammer.

- Da tror jeg det for mange vil være naturlig å bosette seg i Nordre Ringsaker, sier den daglige lederen til Ringsaker Blad.49 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2 Post
bottom of page