top of page

Om oss

Denne siden administreres av Lismarka skilag og bygdeutvalget i Lismarka. Bygdeutvalget ble reetablert våren 2020 med et interimstyre bestående av følgende personer: 

Kim Marius Heen
Ingunn Dohrn
John Kristian Bergum
Camilla Storlien
Sigfrid Lohnbakken

Bygdeutvalgets mandat og oppgaver er under utvikling. I 2020 og 2021 jobber vi med følgende, i samarbeid med andre gode krefter i bygda: 
- Kamp for skolene i Nordre Ringsaker

- Opprette nettside for bygda

- Andre tiltak som bidrar til å gjøre Lismarka til et enda bedre sted å bo


Nettsideadministrator: Kristen Rusaanes

Har du spørsmål eller innspill, er du velkommen til å ta kontakt!

avslutning_–_Kopi.jpg
bottom of page